kontakt oss

Hovedmeny
Startsiden
Nyhetsarkiv
Prosjektbeskrivelse
Rapporter
Partnere
Lenker
Intranett (lukket)
Til undersøkelsen
Fra undersøkelsen
Svarprosenter
  Danmark 35.7% 
  Norge 33.8% 
  Sverige 22.1% 
     Rapportering
Rapporter for
Resultatoversikt      (Bestem sammenligningskriterier ved å velge i boksene nedenfor)

Resultat etter angitte kriterier (130 besvarelser)
Eierforhold Eget valg
Kommune 78.5%
Fylke/amt 12.3%
Stat 1.5%
Andre 0.0%
Vet ikke 0.0%
Første elevkontakt Eget valg
Eleven tar kontakt selv 51.5%
Offentlig tilsatte tar kontakt 74.6%
Foresatte/pårørende tar kontakt 55.4%
Via hjemmeside på internett 15.4%
Annet 10.0%
Vet ikke 0.0%
Skoletilbud på over et år Eget valg
Ja 70.0%
For noen 16.2%
Nei 3.1%
Hvem avgjør innholdet i individuelle planer Eget valg
Skolens lærere 26.2%
Lærere og elever 72.3%
Fagfolk utenfra 16.2%
Foresatte/pårørende og lærere 30.8%
Ledelsen 11.5%
Annet 1.5%
Utdanningsnivå hos tilsatte/ansatte Eget valg
Lærerutdanning 57.7%
Lærerutdanning og spesialpedagogikk 64.6%
Spesialpedagogikk inntil 1 år 36.2%
Spesialpedagogikk over 1 år 40.0%
Psykologer 1.5%
Musikk, etc 13.1%
Ufaglært 19.2%
Samarbeid innen eget land Eget valg
Ja mye 28.5%
Noe, etter behov 46.9%
Sjelden 10.0%
Har en uttalt ideologi Eget valg
Ja, beskriv kort 54.6%
Nei 30.0%
Hyppighet av etiske diskusjoner Eget valg
Ukentlig 29.2%
Hver måned 39.2%
En gang i året 10.8%
Sjeldnere 5.4%
Tilbake til undersøkelsens startside