kontakt oss

Hovedmeny
Startsiden
Nyhetsarkiv
Prosjektbeskrivelse
Rapporter
Partnere
Lenker
Intranett (lukket)
Til undersøkelsen
Fra undersøkelsen
Svarprosenter
  Danmark 35.7% 
  Norge 33.8% 
  Sverige 22.1% 

Prosjektbeskrivelse

Et skandinavisk samarbeid mellom Forstandersamrådet i Danmark og Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksen-opplæring i Norge og svenske Riksforeningen Sårvux-pedagogeraa Prosjektet har et innovativt perspektiv.

Målet er å kunne bidra til et kvalitativt bedre tilbud til voksne funksjonshemmede i Skandinavia gjennom en kartlegging av organisatoriske og pedagogiske likheter og ulikheter i spesialundervisningen i Sverige, Danmark og Norge. Dagens skandinaviske spesialundervisningstilbud til voksne funksjonshemmede skal analyseres opp mot brukernes behov, slik at mulige veivalg for endringer og videre utvikling kan skisseres.

Prosjektet står på tre bein; praksis, teori og innovasjon. Praksisfeltet er representert ved rektor på Gjøvik Kommunale opplæringssenter og leder av IKVO, Jan Tambs-Lyche som er prosjektkoordinator og juridisk ansvarlig. Universitets- og forskermiljøet er representert ved instituttstyrer og professor Kjell Skogen ved Institutt for Spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo som er faglig veileder og prosjektdeltager. Det innovative perspektivet, så vel som utdanningsfeltet, er representert ved høgskolelektor i pedagogikk og forsker Anne Thorbjørnsen. Hun er faglig hovedansvarlig for prosjektet.