kontakt oss

Hovedmeny
Startsiden
Nyhetsarkiv
Prosjektbeskrivelse
Rapporter
Partnere
Lenker
Intranett (lukket)
Til undersøkelsen
Fra undersøkelsen
Svarprosenter
  Danmark 35.7% 
  Norge 33.8% 
  Sverige 22.1% 

Partnere i prosjektet


MultiPed

MultiPed
er et enkeltmannsforetak drevet av Anne Thorbjørnsen, prosjektleder for dette prosjektet.

IKVO
Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring
er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer opplæringstilbud til ulike grupper voksne etter gjeldende lover. Den offentlige voksenopplæring er organisert på ulike måter og i ulikt omfang.

Tilbudet omfatter følgende undervisningsområder og målgrupper:

  • Grunnskoleopplæring for voksne (§§ 4A-1 og 4A-2 i Opplæringslova)
  • Rådgivning for voksne (§ 4A-8)
  • Norsk med samfunnskunnskap for voksne minoritetsspråklige
  • Oppdragsundervisning


Forstandersamrådet
Forstandersamrådet
Forstandersamrådet er et samråd af forstandere og viceforstandere ved amtskommunale institutioner, der underviser efter lov kompenserende specialundervisning for voksne.

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo: Spesialpedagogisk institutt (ISP)
ISP skal utvikle og implementere kunnskaper og ferdigheter forankret i forskningsbasert teori med et individfokus som er konteksrelatert, og som er knyttet til habilitering/rehabilitering, og til utvikling av
gode læringsbetingelser for funksjonshemmede.

Särvux
Särvux
är utbildning för vuxna utvecklingsstörda. Särvux är en egen skolform som vänder sig till psykiskt utvecklingsstörda vuxna som vill komplettera sin utbildning.

Särvux består av:

  • Den del av särvux som motsvarar träningsskolan för barn och ungdomar
  • Den del av särvux som motsvarar grundsärskolan för barn och ungdomar
  • Gymnasial särvux: den del av särvux som motsvarar nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan


KompetanseTjenester
KompetanseTjenester
har utviklet nettsidene våre og er vår samarbeidspartner på web.

Selskapet står bak utviklingen av Komkart, en web-basert verktøykasse til bruk ved nettbaserte undersøkelser og analyser. Godt støttet av KompetanseTjenester benytter også vi Komkart ved gjennomføringen av våre spørreundersøkelser.