kontakt oss

Hovedmeny
Startsiden
Nyhetsarkiv
Prosjektbeskrivelse
Rapporter
Partnere
Lenker
Intranett (lukket)
Til undersøkelsen
Fra undersøkelsen
Svarprosenter
  Danmark 35.7% 
  Norge 33.8% 
  Sverige 22.1% 

Torsdag kommmer den.....

Til Informantene, hei!

Som dere fikk informasjon om i forrige uke er nå tiden inne for å gjennomføre den kvantitative delen av undersøkelsen. Mitt navn er Anne Thorbjørnsen, jeg er forsker og Høgskolelektor i Pedagogikk, nå tilsatt ved Høgskolen i Hedmark. Veileder og prosjektmedarbeider er Kjell Skolen, Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Dette prosjektet har et innovativt perspektiv. Målet er å kunne bidra til et kvalitativt bedre tilbud til voksne funksjonshemmede i Skandinavia gjennom en kartlegging av organisatoriske og pedagogiske likheter og ulikheter i spesialundervisningen i Sverige, Danmark og Norge.

Dere har fått tilsendt brukernavn og passord i e-posten sammen med lenken til selve undersøkelsen. Undersøkelsen er sendt ut til 54 informanter i Danmark, 143 i Norge og 212 i Sverige. Vi håper flest mulig tar seg tid til å svare på spørsmålene, dette er svært viktig for å få gyldige resultater både samlet og for det enkelte land.

Undersøkelsen består av 53 spørsmål med flere faste svaralternativer. Det vil alltid kunne være spørsmål hvor det kan være vanskelig å finne et svaralternativ som passer helt, forsøk å finne det beste svaret, det som stemmer mest. Ingen av spørsmålene vil berøre elevene slik at deres anonymitet blir berørt.

Språket i undersøkelsen er norsk, og vi håper dette ikke vil være for vanskelig. Undersøkelsen er gjennomgått av representanter for Sverige, Danmark og Norge for å sikre at språket bli forstått best mulig. Vi har også testet dette i pilotundersøkelsen og deretter forsøkt å korrigere. Dersom noen spørsmål eller svaralternativer likevel byr på problemer, ta gjerne kontakt.
Undersøkelsen er svært enkel å gjennomføre, vår pilotundersøkelse vist at det gjerne var fordi informantene trodde det måtte være vanskeligere, at problemer oppsto. Det er bare å følge instruksjonene helt nøyaktig så vil det meste gå greit. Får dere problemer likevel er det bare å sende meg en e-post så skal jeg forsøke å svare svært raskt.

Undersøkelsen er basert på at informantene skal være anonyme dette betyr at deres svar ikke vil kunne identifiseres av andre enn forsker med taushetsplikt.
Ingen andre vil kunne koble deres svar med deres institusjon eller navn.

Foreløpige resultater fra undersøkelsen vil først bli lagt fram på Nordiske konferanse om voksenopplæring i Drammen 7.- 9.april. Undersøkelsen vil også bli presentert i artikler i aktuelle fagtidsskrifter og blir lagt ut på de respektive organisasjonenes hjemmesider.


På forhånd takk for interessen og innsatsen.


Hilsen
Anne Thorbjørnsen
athorb2@online.no


Publisert 01. Mar 2005 av Anne Thorbjørnsen